Chủ Nhật, Tháng Tư 5, 2020

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa 2019 – THPT Liễn Sơn lần...

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa 2019 - THPT Liễn Sơn lần 3 Mã đề Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA 132 1 B 11 D 21 B 31 D 132 2 A 12 B 22 D 32 D 132 3 C 13 B 23 A 33 A 132 4 A 14 C 24 B 34 B 132 5 A 15 C 25 C 35 A 132 6 C 16 D 26 C 36 B 132 7 A 17 C 27 A 37 D 132 8 A 18 C 28 D 38 C 132 9 B 19 A 29 B 39 D 132 10 D 20 D 30 B 40 C

Gợi ý đáp án các mã đề thi môn Địa lý trong kỳ thi...

Đáp án môn Địa lý mã đề 302 Đáp án môn Địa lý mã đề 301 Đề thi môn Địa lý mã đề 302

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1: Sự tương phản về trình...

Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế và xã hội Câu 1: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự tương phản...
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO