Chủ Nhật, Tháng Tư 5, 2020

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 Bài 7: Nitơ

Câu 1: Cấu hình electron nguyên tử của nitơ là A. 1s22s22p1.   B. 1s22s22p5. C. 1s22s22p63s23p2.   D. 1s22s22p3. Câu 2: Khi có tia lửa điện hoặc ở nhiệt độ cao, nitơ...

Gợi ý đáp án đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia 2018 mã...

Đáp án tham khảo môn Hóa học tốt nghiệp THPT quốc gia 2018. Cập nhật lời giải tham khảo tốt nghiệp THPT quốc gia...

Đề thi thử THPTQG môn Hóa 2019

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa sở GDĐT tỉnh Vĩnh phúc lần...

Câu 1: Khi thủy phân hợp chất hữu cơ X (không có phản ứng tráng bạc) trong môi trường axit rồi trung hòa axit...
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO