Thứ Hai, Tháng Tư 6, 2020
Trang chủ Đề thi thử THPT Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý

Công thức giải nhanh dòng điện xoay chiều

I. Đoạn mạch RLC có L thay đổi: * Khi L=1ω2CL=1ω2C  thì IMax Þ URmax; PMax còn ULCMin  Lưu ý: L và C mắc liên tiếp nhau * Khi ZL=R2+ZC2ZCZL=R2+ZC2ZC thì ULmax=U√R2+ZC2RULmax=UR2+ZC2R và ULmax2=U2+UR2+UC2;ULmax2=U2−UC.ULmax−U2=0ULmax2=U2+UR2+UC2;ULmax2=U2−UC.ULmax−U2=0 * Với L...

Tổng hợp công thức Vật Lý

Tổng hợp công thức Vật Lý Dưới đây là tổng hợp công thức Vật Lý lớp 12 Chương 1 và 2:  Dao động cơ học và...
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO